Search
Close this search box.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Stichting de Stalvrienden

Werknemers:

Stichting de Stalvrienden gebruikt voor het beloningsbeleid, waar het salarisbeleid onderdeel vanuit maakt, de CAO “Gehandicaptenzorg” als richtlijn. De FWG-indelingssystematiek (instrument ontwikkelt vanuit de ’CAO sectoren’) maakt daar onderdeel van uit en wordt dan ook als richtlijn gebruikt om tot een salarisschaal bepaling  voor de medewerkers te komen.

Deze richtlijnen ”CAO gehandicaptenzorg” wordt gevolgd, maar zijn niet bindend. Het bestuur van de Stalvrienden behoudt de vrijheid af te wijken van de CAO richtlijnen.

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar door het bestuur bepaalt welke salarissen en/of salarisverhogingen toegekend worden.

Leidend daarbij zijn:

  • De mogelijkheden die de exploitatiebegroting biedt.

  • De conclusies van de individuele beoordelingsgesprekken

  • De hierboven vermelde richtlijn vanuit de CAO Gehandicaptenzorg.

De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling van de leidinggevende binnen “de Stalvrienden”.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de beoordeling van de overige medewerkers.

 

Bestuur:

Het bestuur is onbezoldigd.

Volg ons op social