Beloningsbeleid


 Beloningsbeleid Stichting de Stalvrienden

Werknemers:

Stichting de Stalvrienden gebruikt voor het beloningsbeleid, waar het salarisbeleid onderdeel vanuit maakt, de CAO “Gehandicaptenzorg” als richtlijn. De FWG-indelingssystematiek (instrument ontwikkelt vanuit de ’CAO sectoren’) maakt daar onderdeel van uit en wordt dan ook als richtlijn gebruikt om tot een salarisschaal bepaling  voor de medewerkers te komen.

Deze richtlijnen ”CAO gehandicaptenzorg” wordt gevolgd, maar zijn niet bindend. Het bestuur van de Stalvrienden behoudt de vrijheid af te wijken van de CAO richtlijnen.

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar door het bestuur bepaalt welke salarissen en/of salarisverhogingen toegekend worden.

Leidend daarbij zijn:

  • De mogelijkheden die de exploitatiebegroting biedt.
  • De conclusies van de individuele beoordelingsgesprekken
  • De hierboven vermelde richtlijn vanuit de CAO Gehandicaptenzorg.

De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling van de leidinggevende binnen “de Stalvrienden”.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de beoordeling van de overige medewerkers.

 

Bestuur:

Het bestuur is onbezoldigd.

 

Bijlage: jaarrekening 2020
Resultatenrekening 2020
Lesgelden/sponsoring 102.204
Personeelskosten 23.111
Kosten paarden 3.392
Huur stalling paarden 23.824
Bruto marge 51.877
Afschrijvingen 1.852
Algemene kosten 47.450 49.302
Kosten financiering 225
Bedrijfsresultaat 2.350